Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

“Trust in Quality”

ระบบ Hotel Lock

    เป็นระบบที่ช่วยให้ท่านเจ้าของธุรกิจได้ผลประโยชน์ ทั้งในด้าน ภาพลักษณ์ของห้องพัก ของท่าน แล้วความทันสมัยสะดวกสบายกับลูกค้าของท่านแล้ว ยังช่วยท่านได้ในเรื่อง การป้องกันการทุจริตของพนักงานต้อนรับของท่าน ในเรื่องเงินอีกด้วย

Readmore >>

Activities

บริษัท สมาร์ท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด / Smart Network Solution Limited.

ทความ เรื่องกล้องวงจรปิด (CCTV)

- กล้องวงจรปิด มีกี่ชนิด

- เทคโนโลยี ของกล้อง ในปัจจุบัน

- ความละเอียด ของกล้องชนิดต่างๆ

- วิธีการตั้งค่า ระบบออนไลน์ ของกล้อง

บทความ เรื่องไอที (IT)

- IP Address คืออะไร

- WiFi คืออะไร

- Router คืออะไร

บทความ เรื่องระบบสแกนนิ้วมือ

- เครื่องสแกนนิ้วมือ มีประโยชน์ อย่างไร

- เครื่องสแกนนิ้ว มีลักษณะ การทำงาน อย่างไร